Muat turun Video TikTok Tanpa Tera Air

Syarat Perkhidmatan

 

Dengan mengakses ttdown.download Pengunduh Video TikTok, anda bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan ini. Kami menjemput anda untuk membaca dengan teliti kerana mereka mengenakan tanggungjawab tertentu ke atas anda berkaitan dengan penggunaan laman web kami oleh anda. Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan dengan mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat kami, kami meminta anda mengelak daripada menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan yang terdapat di laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan.

Gunakan Lesen

Pengguna diberikan lesen terhad untuk memuat turun sementara satu salinan Kandungan dan Bahan daripada ttdown.download untuk tontonan peribadi dan bukan komersial sahaja. Ini bukan pemindahan hak milik dan tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan komersial, dipaparkan secara terbuka (komersial atau bukan komersial), diubah suai, diedarkan, pendua, atau mempunyai sebarang notasi hak cipta atau proprietari yang dialih keluar daripada Kandungan dan Bahan. Ia juga tidak dibenarkan untuk memindahkan Kandungan dan Bahan kepada orang lain atau 'mencerminkannya' pada mana-mana pelayan.

Penafian

Bahan-bahan yang disediakan di laman web ttdown.download bertujuan untuk digunakan "seadanya"; walau bagaimanapun, ttdown.download menafikan mana-mana dan semua waranti, tersurat atau tersirat, termasuk tanpa had sebarang waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tanpa pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak yang lain. Selanjutnya, ttdown.download tidak menjamin ketepatan, kemungkinan hasil atau kebolehpercayaan bahan di tapak webnya atau mana-mana tapak yang dipautkan ke tapak ini. Penafian liabiliti ini terpakai kepada sebarang kerosakan yang mungkin disebabkan oleh penggunaan bahan oleh anda, sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Pautan

Di ttdown.download, kami sangat berhati-hati dalam memastikan tapak kami kekal selamat dan terjamin. Walaupun kami belum menyemak semua tapak yang dipautkan ke tapak web kami, kami tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk kandungannya. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan sokongan oleh ttdown.download , dan pengguna harus meneruskan dengan berhati-hati apabila mengakses tapak luaran. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan dilakukan sepenuhnya atas risiko pengguna sendiri.

hak cipta

Di ttdown.download, kami memahami dan menghormati kepentingan undang-undang dan peraturan hak cipta dalam melindungi harta intelek pengarang, pencipta dan pengguna. Kami komited untuk melindungi kepentingan semua pengguna Apl dan Web kami, dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Apabila menggunakan Apl dan Web kami, pengguna bertanggungjawab ke atas kandungan yang mereka gunakan, yang mana mereka mesti memastikan hak penggunaan yang sah. ttdown.download mungkin memberikan sokongan terhad kepada pengguna untuk membolehkan mereka memuat turun kandungan yang telah mereka kongsi, tetapi akhirnya, pengguna harus memastikan bahawa kandungan itu adalah milik anda atau anda mempunyai hak undang-undang yang diperlukan untuk menggunakannya. Kami hanya memaparkan kandungan "asal" yang telah disiarkan oleh pengguna di tapak web, halaman atau rangkaian perkhidmatan atau pembekal rangkaian sosial. Semua video yang dimuat turun melalui ttdown.download mestilah untuk tujuan peribadi, bukan komersial dan percuma. Sebarang penggunaan kandungan lain adalah dilarang sama sekali.

ttdown.download tidak menyemak atau menyemak kesahihan kandungan atau aktiviti setiap pengguna, tetapi jika sebarang penyalahgunaan, salah nyata kandungan, penggunaan tanpa kebenaran atau sebarang bentuk ketidakpatuhan lain ditemui, kami berhak untuk melarang pengguna dengan segera mengakses dan menggunakan Produk dan Perkhidmatan ttdown.download. Tambahan pula, ttdown.download tidak menyimpan atau mengarkibkan mana-mana kandungan pengguna dalam apa jua keadaan. Kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk sebarang laporan kandungan atau aktiviti yang disyaki dan mengambil semua langkah yang perlu untuk mengendalikan sebarang maklumat sedemikian dengan betul.

Pengubahsuaian

Syarat Perkhidmatan ini boleh dipinda oleh ttdown.download pada bila-bila masa. Kami akan sentiasa memberikan notis perubahan melalui mana-mana cara berikut: siaran pada halaman utama Laman Web kami, apabila atau selepas anda log masuk ke Akaun Pengguna anda, atau melalui e-mel ke alamat yang anda berikan semasa anda menyediakan Akaun Pengguna anda . Versi Syarat Perkhidmatan yang dikemas kini sentiasa disiarkan di bahagian atas, jadi pastikan anda menyemaknya setiap kali anda mengakses/menggunakan Perkhidmatan kami untuk memastikan anda dikemas kini. Jika anda gagal memberikan atau mengekalkan maklumat hubungan yang tepat dalam Akaun Pengguna anda, anda masih bertanggungjawab untuk mematuhi Syarat Perkhidmatan kerana ia mungkin dipinda dari semasa ke semasa. Menyamar sebagai individu lain atau menggunakan maklumat hubungan atau pengenalan peribadi mereka adalah dilarang sama sekali dan dianggap sebagai penipuan. Jika kami mengenal pasti percubaan penipuan oleh mana-mana pengguna, kami akan segera menyahaktifkan akaun mereka.

© All Rights Reserved. Designed By ttdown.download